PROJECT “BUILDING BRAINS FOR BRIGHTER FUTURES” CLOSING WORKSHOP

Tuesday 5 January 2021

On 23 December, the “Building Brains for Brighter Futures” project organized its Annual Workshop in Van Chan district, Yen Bai province. The participants included 62 delegates from the People’s Committee, Health Centers at district, commune levels, the Bureau of Education & Training and schools, and 27 caregivers from the five project communes.

The “Building Brains for Brighter Futures” project is being implemented in collaboration between Save the Children and the Van Chan Bureau of Education & Training and Health Centers. Through multi-sector coordination, the project aims at setting up a holistic environment for children from 0-3 years old to reach their full potential through improved health and early stimulation interventions. The project has been carrying out activities in five communes in Van Chan district, including Son Thinh town, and Thuong Bang La, Dai Lich, Tan Thinh, and Minh An communes. In 2020, our project has several achievements:

- Set up 20 caregiver clubs, supported 1,200 home visits in five communes, reaching 300 caregivers and 300 children under 3 years old.

- Conducted 13 trainings on “Building brains” technique, gender equality and positive discipline; Home visit; identification of children at risks.

- Two multi-sector workshops were organized with the aim of enhancing the coordination among local agencies in providing services for children under 3 years old. In addition, five contests at commune level and one contest at district level were organized with the participation of 140 caregivers and club facilitators, and over 153 delegates from local agencies and community members. Through these activities, the capacity of 164 service providers and caregivers were remarkably improved to promote behaviors of responsive care and early stimulation for children.

After one year of implementation, the project has received support from local caregivers, partners and the authority. Through these activities, the capacity of 164 service providers and caregivers were remarkably improved to promote behaviors of responsive care and early stimulation for children.

In the upcoming two years, the project will continue cooperating with stakeholders to bring the best things for children and their caregivers in Van Chan district, Yen Bai province.

-------

Vào ngày 23/12 vừa qua, dự án “Phát triển trí tuệ cho Tương lai tươi sáng” tổ chức Hội thảo Tổng kết năm 2020 tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hội thảo với sự tham gia của 62 đại biểu là lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, các trạm y tế và trường học. Đặc biệt, hội thảo còn có sự hiện diện của 27 người chăm sóc trẻ đến từ 05 xã, thị trấn thuộc dự án. 

Dự án “Phát triển trí tuệ cho Tương lai tươi sáng” được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp thực hiện với Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Thông qua sự hợp tác đa ngành, dự án hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường toàn diện nhất để trẻ em từ 0-3 tuổi sẽ phát huy hết khả năng của mình thông qua các biện pháp can thiệp sớm về sức khỏe và giáo dục. Dự án được triển khai tại 05 xã/thị trấn thuộc huyện Văn Chấn: thị trấn Sơn Thịnh, xã Thượng Bằng La, xã Minh An, xã Tân Thịnh và xã Đại Lịch. Trong năm 2020, dự án đã đạt được một số thành tựu đáng kể như sau: 

- Thành lập 20 câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ, hỗ trợ 1.200 chuyến thăm hộ tại 05 xã dự án. 300 người chăm sóc trẻ, cùng với 300 trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 được hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

- Tổ chức 13 khóa tập huấn về bộ công cụ “Đánh thức tiềm năng não bộ”; bình đẳng giới và kỷ luật tích cực; kĩ thuật thăm hộ gia đình; hỗ trợ xác định trẻ có nguy cơ rối loạn phát triển.

- 2 hội thảo và cuộc họp đa ngành đã được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành trong việc cung cấp dịch vụ cho trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tại địa phương. Bên cạnh đó, 05 hội thi cấp xã và 01 hội thi cấp huyện về “Đánh thức tiềm năng não bộ” cũng đã được tổ chức với sự tham gia của 140 người chăm sóc trẻ, người điều hành; cùng hơn 513 đối tác và người dân trên địa bàn.

Qua một năm triển khai, dự án đã nhận được sự ủng hộ từ những người chăm sóc trẻ, quý đối tác và chính quyền địa phương.  Thông qua các khóa tập huấn, 164 cán bộ y tế và giáo dục đã được xây dựng năng lực để tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ người chăm sóc trẻ tiếp nhận và duy trì hành vi nuôi dạy con đáp ứng và khuyến khích phát triển sớm. Trong năm tiếp theo, dự án sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan với nỗ lực mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em và người dân tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.