Online training on professional teaching meeting (PTM) for pre-school and primary school teachers.

Wednesday 26 August 2020

In August 2020, Save the Children organized a two-day online training session on professional teaching meetings (PTM) for more than 200 teachers from primary schools and preschools in five project provinces namely Đồng Tháp, Quảng Bình, Tiền Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng. The activity is under the project “Improving the quality of education for deprived children in Vietnam”. The training provided teachers with theoretical knowledge on PTM as well as skills to smoothly and effectively run PTM. During the training, all participants are divided into groups for practising PTM. Each group received a video filming a real lesson to analyse, discuss and draw lessons. At the end of the training, all provinces developed their action plans for re-training PTM at schools. 

In the context of COVID-19 with strict social distancing regulations, such online training sessions are a great opportunity for many teachers to join from any location. Additionally, the online training is easily accessible and flexible, meaning that participants can easily access from any convenient devices such as phones, tablets, and laptops. At the moment, Save the Children is working on developing more effective ways to train teachers online, taking into consideration the challenges with unstable Internet connection and participants’ limited experience with online sessions.

--------

Tập huấn trực tuyến Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học (PTM) cho giáo viên mầm non và tiểu học.

Vào tháng 8 năm 2020, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức 2 buổi tập huấn trực tuyến Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học (PTM) cho hơn 200 giáo viên mầm non và tiểu học tại các tỉnh Đồng Tháp, Quảng Bình, Tiền Giang, Hải Phòng và Đà Nẵng. Hoạt động này thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo giục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam”. Buổi tập huấn cung cấp cho các giáo viên lý thuyết về PTM cũng như những phương pháp giúp triển khai PMT hiệu quả. Trong quá trình tham gia, học viên được chia thành các nhóm nhỏ để thực hành PTM . Mỗi nhóm cùng thảo luận, phân tích một tình huống thực tế, từ đó rút ra bài học bản thân. Kết thúc khóa tập huấn, các bên tham gia đều đã xây dựng được kế hoạch tập huấn về PTM cho các trường học ở địa phương mình. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cùng các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, những buổi tập huấn trực tuyến như trên là cơ hội tốt để thầy cô giáo tại nhiều tỉnh thành khác nhau có thể tham dự đông đủ. Đồng thời, sự đa dạng và linh hoạt của điện thoại và máy tính cũng giúp cho việc tham gia các khóa học trực tuyến trở nên dễ dàng. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em vẫn đang cố gắng thiết kế những cách làm hiệu quả hơn để giúp giải quyết các thách thức như đường truyền Internet không ổn định hay việc các bên tham gia chưa có nhiều kinh nghiệm với phương pháp tập huấn trực tuyến này.