CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI ĐÁP – ĐỐI VỚI THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN DO LIÊN MINH CHÂU ÂU TÀI TRỢ TẠI YÊN BÁI

Thursday 27 August 2020

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang kêu gọi nộp đề xuất cho 2 hợp phần thuộc dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Toàn bộ câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Thông báo kêu gọi đề xuất này được đăng tại đây: https://bit.ly/2YHpzv4

Hạn cuối cho các tổ chức, đơn vị nộp Đề xuất dự án vào 17:00, ngày 31/08/2020. Thông tin chi tiết về Kêu gọi nộp Đề xuất dự án xem tại: https://bit.ly/3jnUJ2b

------------------

Frequent questions and answers of the call for proposals under the European Union funded project in Yen Bai province.

Save the Children – Vietnam country office is seeking proposals for two lots of the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union.

All questions and answers relating to the Call for Proposal are uploaded here: https://bit.ly/2YHpzv4

The deadline submission of proposals: 5:00PM, August 31st 2020. For more information about this Call for Proposal, please refer to this link: https://bit.ly/3jnUJ2b