ADVANCED TRAINING ON ROAD SAFETY AND COMMUNICATION SKILL FOR POLICE AND COMMUNITY TASK FORCE

Friday 26 March 2021
On March 16 – 18, 2021, Save the Children coordinated with Tien Giang Provincial Traffic Safety Committee to organize a road safety training for the Traffic Police Division of Tien Giang Province, Traffic Police Team of My Tho City, Ward/Communal Police, Youth Union, Local Militia and Self-Defense Force, Civil Defense, Residential Groups who have joined the community task forces in Trung An and Phuoc Thanh communes, Wards 1 and 5 in My Tho city.
 
 
The advanced training was facilitated by experts from the People’s Police Academy and designed to provide in-depth knowledge on road safety, communication skills and creation of bulletins for participants. In addition, the participants actively took part in practical exercises and shared hands-on experience to develop an effective communication plan to raise child road safety awareness within communities.
 
 
After taking part in the training, 40 participants will consult with leaders of the People’s Committee, Traffic Police Division of Tien Giang province, and Traffic Police Team of My Tho city to organize awareness-raising activities on child road safety focusing on helmet use, speed reduction, and safety around pick-up and drop-off areas in 4 school zones for students, parents, road users, and communities.
 
 
The training is part of a series of activities in March 2021 under the “Making My Tho City Safe for the Journey to School” project funded by Fondation Botnar and Global Road Safety Partnership.
-----
TẬP HUẤN NÂNG CAO VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ NHÓM LỰC LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG
 
Ngày 16-18/3/2021, Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã phối hợp với ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang triển khai khóa tập huấn về “An toàn giao thông, kỹ năng truyền thông và kỹ năng soạn bản tin cho lực lượng công an đến từ Công an Giao thông tỉnh Tiền Giang, đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) thành phố Mỹ Tho, Công an và lực lượng địa phương của 4 địa bàn xã Trung An, Phước Thạnh, phường 1 và phường 5.
 
 
Khóa tập huấn do các giảng viên từ Học viện Cảnh sát nhân dân trực tiếp giảng dạy đã mang đến những kiến thức chuyên sâu về an toàn giao thông, kỹ năng truyền thông và soạn bản tin cho các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, đại biểu cũng được thực hành, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, để từ đó, lên kế hoạch truyền thông phù hợp với người dân thuộc địa bàn đang phụ trách.
 
 
Sau khóa tập huấn, 40 người tham gia sẽ hướng dẫn cho UBND thuộc 4 đơn vị phường, xã, lãnh đạo đội CSGT thành phố Mỹ Tho và Công an tỉnh để tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, tập trung vào các vấn đề: đội mũ bảo hiểm ở trẻ em, giảm tốc độ, ổn định trật tự khu vực cổng trường cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng.
 
 
Khóa tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động trong tháng 3 của dự án “An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho” do Quỹ Fondation Botnar và Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu tài trợ.