About Us

(Tiếng Việt ở dưới)

Save the Children humbly started our work in Vietnam in 1990, through the implementation of a child nutrition project in Thanh Hoa Province. Since then, we have expanded our programs to include key thematic areas: Education, Health and Nutrition, Child Protection, Child Rights Governance, Child Poverty, Disaster Risk Reduction (DRR) and Emergency Response.

We now cover 20 provinces across the country with Save the Children offices in Hanoi, Lao Cai, Da Nang and Ho Chi Minh City. We have more than 80 national staffs with a wide range of technical expertise and senior management qualifications. In the implementation of our program, we work in partnership with government agencies, civil society organizations, the private sector and academic and research institutions. We receive funding from institutional organisations, businesses, trusts and foundations, as well as private donors to support the implementation of our programs.

Save the Children believes that every child deserves a future. Around the world, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. We do whatever it takes for children – every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share.

In order to achieve immediate and lasting change in the lives of Vietnamese children, we implement both development and humanitarian programs. Through our various programs, we endeavor that EVERY LAST CHILD will have the opportunity to Survive, Learn and Be Protected. We established our particular focus on reaching the most vulnerable and marginalized children within a community, including ethnic minorities and migrant children and their families.

 

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em khởi đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1990 với dự án dinh dưỡng cho trẻ em ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đến nay, chương trình của chúng tôi đã phát triển, mở rộng và hiện bao gồm những lĩnh vực chính là Giáo dục, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Bảo vệ trẻ em, Quản trị Quyền Trẻ em, Giảm nghèo cho Trẻ em, Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Ứng phó Khẩn cấp.

Hiện nay chúng tôi có mặt ở 20 tỉnh trên cả nước với văn phòng tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có hơn 80 nhân viên với chuyên môn đa dạng và kinh nghiệm quản lý lâu năm. Khi thực hiện chương trình, chúng tôi cộng tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, khối tư nhân cũng như các viện nghiên cứu. Tài trợ thực hiện chương trình của chúng tôi đến từ các chính phủ, doanh nghiệp, quỹ và tổ chức, cũng như từ những nhà tài trợ cá nhân.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho cuộc sống của trẻ em.

Để đạt được những thay đổi trực tiếp và lâu dài cho cuộc sống của trẻ em Việt Nam, chúng tôi thực hiện cả chương trình phát triển và nhân đạo. Trong các chương trình khác nhau, chúng tôi cố gắng rằng MỌI TRẺ EM sẽ có cơ hội để Sống Còn, Học Tập và Được Bảo Vệ. Chúng tôi chú trọng đặc biệt vào những trẻ em dễ bị tổn thương và yếu thế nhất trong một cộng đồng, bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nhập cư và gia đình của các em.